tisdag 5 februari 2013

Lektion 5/2 2013

1.Min definition av att lyckas.
Enligt mig innebär att lyckas att man är nöjd med det man själv har åstadkommit.Jag är nöjd om jag får tillräckligt höga betyg för att kunna söka in på höskola / universitet.
Alltså tycker jag att jag har lyckats i skolan om jag kommer in på det universitet/ högskola jag vill.Enligt mig är den absolut viktigaste personen på Ksg som kan på verka mig att lyckas mig själv.Även om många andra kan påverka mig i dem val jag väljer att göra så är det fortfarande jag som kommer att stå bakom allt.Jag väljer därför mig själv.


2.Jag tror att du har valt det för att ingen kan påverka mig mera än vad jag själv kan göra.Ens egna beslut och ens egna vilja är viktigare än vad någon annans påverkan någonsin kommer att vara.Det är som en rökare,ingen kan få den människan att sluta röka om den själv inte vill.

måndag 10 december 2012

Sammanfattning

Vi har på lektionerna gått igenom en hel del olika saker som
Man kan ha nytta av i sitt vardagliga liv.
Studieteknik
En bra dag
Grupp arbeten
Roller

Vi började med att på lektionerna prata om
grupparbeten. Hur man själv fungerar i grupp, vilken roll
Man har.Men också hur en grupp i sig fungerar,Dvs vilka olika roller som existerar i en grupp och vad de olika rollerna gör.Detta kan vara bra att använda sig av när man jobbar i grupp men även i andra sammanhang då man kanske ska styra en grupp.
Speciellt viktigt kanske det är för oss som går i den här skolan med tanke
på att en stor del av vårt studerande sker i grupper,något som jag uppskattar och tycker är jätte kul!
Det kan vara viktigt att veta hur man själv fungerar i en grupp för att kunna anpassa sig till resterande i gruppen,samt få en fungerande grupp.

Vi tog öven upp hur man ska göra för att en dag ska bli så bra som det bara går.Mycket av dessa saker beror så klart på vad som händer, tex vaknar man med ett dåligt humör kan det ofta vara svårt att bryta.Men några saker som e viktiga att tänka på är att äta en rejäl frukost, tex gröt och  en macka och kanske ett glas juice.Sen kan man också tänka på att planera så att man hinner i tid.Kolla vilken tunnelbana man ska med,packa väskan kvällen innan m.m.
På så sätt minskar man risken att bli sen och kanske få en dålig start på dagen.

Studieteknik pratade vi om.Jag tyckte det var jätte bra!
Även om man kanske inte väljer att använda sig av alla knep så kan det ändå vara bra att känna till dom.Alla har ju olika hjärnor vilket innebär att alla lär sig på olika sätt. Men jag tyckte framför allt tippsen om hur man kan ta sig igenom en stor text med hjälp av att först läsa rubriker sen inledning osv.
Var väldigt bra.Den kommer jag att använda mig av.